Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door FysioRecruiter met zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat informatie onjuistheden bevat, dan wel onvolledig is. De vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voort vloeit. De teksten op het voor alle publiek toegankelijke gedeelte van de website bevat uitsluitend algemene informatie over de door FysioRecruiter aangeboden diensten op het gebied van werving selectie. Eventuele verwijzingen naar websites die niet door de vennootschap worden beheert c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. FysioRecruiter is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik. De rechten van intellectuele eigendom van deze website berusten bij de vennootschap of de rechthebbende. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of doormiddel van een (door)link beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FysioRecruiter.